Ana səhifə
Ana səhifə Haqqımızda Məhsullar Qiymətlər Referanslar Proqramı yüklə Əlaqə
2013 © Link&A
Designed by AyMaIT
M

"Merkuri" - Anbar uçotu - ticarət tanrısı - ehtiyatların miqdar-məbləğ (anbar) uçotu, fakturalama ilə sənədləşmənin aparılması və s. üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Qalıqda olan malların maya dəyəri - həmin hesabatda qrup malların seçim imkanları ilə bölmə və anbarlar üzrə əmtəə mal-material dəyərlilərinin qalıqları haqqında məlumatlar əks etdirilir. Hesabatda həmçinin malların maya dəyəri, malların alış qiymətilə, satış qiymətilə dəyəri, daxil edilimiş valyutada, potensial gəlir və s göstərilir.


Ehtiyatların hərəkətinin dövriyyə cədvəli - bölmələr və anbarlar, seçilmiş mallar üzrə verilən qiymətlərdə, miqdar və məbləğ ifadəsində verilən dövr üzrə əvvəlinə qalıqlar, mədaxil, məxaric və sonuna qalıqlar göstərilir.


Çıxdaş ehtiyyatların maya dəyəri haqqında hesabat - Mallar, xidmətlər və onların qrupları üzrə əməliyyatların mənfəətliyi haqqında məlumatı göstərən hesabat


Ehtiyatın anbar kartı - seçilən ehtiyat üçün verilən dövrün əvvəlinə qalığı, dövr ərzində hərəkəti (mədaxil, məxaric) və dövr sonuna qalığı (miqdar və məbləğ ifadəsində) göstərilir.


Müştərilərin (malsatanların) ehtiyyatlar üzrə cari hesabı - müştəri və ya malsatanların cari hesabları onlara satılmış (onlardan alınmış) ehtiyatlar üzrə (kodu, adı, məbləği), faktiki ödənilən məbləğləri və qalığı,həmçinin digər məlumatlar əks etdirilir.


Mal-material əməliyyatlarının qeydiyyatı kitabı - seçilmiş valyutada və müvafiq vergilər əks etdirməklə, alınan, yaxud satılan malların ayrı-ayrılıqda hesab fakturalarını göstərən standart hesabatdır. Satılmış malların qeydiyyat kitabı üçün ödəniş, yaxud yüklənib göndərilən mallar üzrə alqoritm formalaşdırılması seçimi ola bilər."Merkuri" sistemin operativ uçotunun özəyini təşkil edir və təchizatı, anbarı, satışı, mal alan və mal göndərənlərlə hesablaşmaları, ilkin sənədləşmənin aparılmasını, onların avtomatik olaraq "Venera"ya birləşməsini idarə etmək üçün tam alətlər dəstinə malikdir. 

"Merkuri"də struktur bölmələri, anbarlar, istənilən dərəcədə mürəkkəb istehsal sexləri olan və istənilən çeşiddə mallar, materiallar və xidmət əməliyyatları aparan müəssisənin mal dövriyyəsini təşkil etmək üçün lazım olan məlumatlar vardır. 

Əmtəə və xidmətlərlə əlaqədar aparılan bütün əməliyyatlar, onların ilkin seçim zamanı, müvafiq hesablarda əks olunur və mal göndərəndə, materialların sifarişi anından, hazır məhsulun satışına qədər olan dövrdə təhlil oluna bilər.

İstifadəçi buradan qalıqda olan malların maya dəyəri, satılmış məhsulların maya dəyəri, hər bir malın gəliri, ayrı-ayrı alıcılar üzrə satışın təhlili və s. hesabatları əldə edə bilər.


Modulun funksiyaları: 


Mədaxil

Anbar üzrə mədaxil orderinin yazılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lazım gəldikdə istifadə olunur. Anbar üzrə mədaxil orderlərinin qrup halında fakturalanması imkanı nəzərdə tutulmuşdur. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.


Məxaric

Anbar üzrə mədaxil orderinin yazılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lazım gəldikdə istifadə olunur. Anbar üzrə mədaxil orderlərinin qrup halında fakturalanması imkanı nəzərdə tutulmuşdur. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.


Daxili istifadə 

Müəssisənin bölmələri və anbarları arasında əmtəə, mal-material dəyərlilərinin daxili yerdəyişməsinə qaimə yazılması üçün istifadə olunur. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.


Daxili yerdəyişmə 

Müəssisənin bölmələri və anbarları arasında əmtəə, mal-material dəyərlilərinin daxili yerdəyişməsinə qaimə yazılması üçün istifadə olunur. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.


İnventarizasiya nəticələrinin müqaisə cədvəli

Mal-material dəyərləri inventarizasıya edilərkən müqaisə cədvəlini tərtib etmək üçün istifadə olunur. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.

Modulun hesabatları: 

 Ehtiyyat kartlarının çoxməqsadli təhlili