Ana səhifə
Ana səhifə Haqqımızda Məhsullar Qiymətlər Referanslar Proqramı yüklə Əlaqə
2013 © Link&A
Designed by AyMaIT

Aşağıdakı moduldan ibarətdir:

Gələçəkdə digər modullar da əlavə ediləcəkdir.  


Baza (əsas) modul – mallara, müştərilərə, malsatanlara, xərc və gəlir maddələrinə və s. kartların açılması, mədaxil, satış, daxili yerdəyişmə, qaytarma və s. əməliyyatların aparılması, pul hərəkətlərinin daxil edilməsi, sayım aparılması, satılan malların maya dəyərinin hesablanması, lazımlı hesabatların alınması, təhlil aparılmasını və s. təmin edir.


Malların hərəkəti üzrə sənədlər:

Mədaxil


Məxaric


Anbar daxili əməliyyatlar

Pul hərəkəti üzrə sənədlər:


Hesablaşmalar üzrə uçotun aparılması


Gəlir və xərclərin uçotu:


Gündəlik ticarət fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyatlar (etikitlər, barkodlar, nırxlar və s.) çapı

Hesabatlar


Kassa modulu - pərakəndə satış ticarət obyektlərində istifadə edilir. Bu modul vasitəsi ilə özəl avadanlıqlar istifadə edilməklə, malların barkodları (ştrixkodları) oxunaraq malların satışı həyata keçirilir. Satılan mallar avtomatik olaraq baza moduluna köçürülür.


Mobil terminal modulu – malların mədaxilində, satışında, daxili yerdəyişməsində, sayımında və s. işləri sürətləndirmək məgsədi ilə istifadə edilir. Mobil terminal vasitəsi ilə malların barkodları (ştrixkodları) oxunaraq lazımlı sənəd formalaşması üçün Baza modulunu ötürülür.


Proqram təminatı mövcud avadanlıqlara sazlanır.
 


GünShop - Anbar, ticarət bazası, mağazalar, supermarket və digər pərakəndə satış nöqtələrində malların mədaxili, satışları, daxili yerdəyişmələri, qaytarlaları, daxili istifadəsi və s. uçotunu aparmaq və lazımlı hesabatların alınması təmin edir.