Ana səhifə
Ana səhifə Haqqımızda Məhsullar Qiymətlər Referanslar Proqramı yüklə Əlaqə
2013 © Link&A
Designed by AyMaIT
v

"Venera" - Ümumi mühasibat

U
M

"Merkuri" - Anbar uçotu

"Uran" - İstehsalat uçotu

Sistemi
GÜNƏŞ

Mühasibat uçotunun həyata keçirilməsi prosesi sintetik və analitik uçotun aparılması üzrə bölünür. Sintetik uçot analitik uçotun nəticələrinin yekunudur. Analitik uçot isə uçot obyektinin xüsusiyyəti və növündən asılı olaraq müxtəlifdir. 

Məsələn, fəhlə və qulluqçularla hesablaşmaların analitik uçotu, mal və materialların (miqdar - məbləğ uçotu) analitik uçotu, əsas vəsaitlərin və onların köhnəlməsinin analitik uçotu, hesablaşmaların analitik uçotu və s. mövcuddur. Bu uçotların hər bir növü bir - birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və əslində müxtəlif məzmunlu və təyinatlı uçot obyektinin uçota alınması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Belə ki, layihə (proyekt) müəlliflərinin ideyasına görə, Günəş sisteminin hər bir "planeti" mühasibat uçotunun konkret məsələlərinin həll olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

"Mars" - Əmək haqqı uçotu

A

"Yupiter" - Əsas vəsaitlərin uçotu

"Vesta" - Büdcə üçotu

"Aypara" - ilkin sənədləşmənin istehsalının  avtomatlaşdırılması

e-Satış e-Hesabat e-Qrant

GünShop

e - Satış

e - Hesabat

e - Bütcə

e- Qrant