Ana səhifə
Ana səhifə Haqqımızda Məhsullar Qiymətlər Referanslar Proqramı yüklə Əlaqə
2013 © Link&A
Designed by AyMaIT

"Mars" - işçi heyəti ilə əmək haqqı və sosial ödənişlər üzrə hesablaşmaların aparılması üçün nəzərdə tutulur. Çoxlu miqdarda sazlama parametrinə malik olan modul, istənilən mürəkkəb hesablama sxemlərini modelləşdirməyə imkan verir. Modulun sazlanmasının sadəliyi və çevikliyi onu həm böyük olmayan şirkətlərdə,həm də iri, geniş yayılmış strukturda (quruluşda) Holdinqlərdə, müxtəlif ödəniş növləri və əmək haqqı sxemlərinin istifadə edilməsinə imkan verir. Modul ştat cədvəlini avtomatik formalaşdırır. Vergi və tutulmaların sazlanması istənilən vergi sxemlərindən istifadə edilməklə, hesablaşmaların aparılmasına imkan verir. Modul əvvəlcədən təyin edilmiş inteqrasiya sxemləri (şablonlar) üzrə mühasibat yazılışlarını avtomatik formalaşdırır.


Modulun funksiyaları: 

Müəssisənin təşkilatı quruluşunun idarə olunması;

İşçi heyətinin kartotekasının aparılması;

Əmək haqqı, məzuniyyət pulu, xəstəlik pulu, digər hesablamaların hesablanması, hesablanan əmək haqqından tutulmaların ve vergilərin hesablanması;


Müəssisənin təşkilatı quruluşunun idarə olunması - modulda müəssisə və bölmələrin təşkilatı quruluşunun müəyyən edilməsi imkanı nəzərdə tutulmuşdur. Hər bir bölmənin tərkibinə lazımi sayda tabe strukturlar daxil oluna bilər. Bölmənin daxilində rəhbərliyin və əməkdaşların tabeçilik sxemi verilir. Ştat cədvəli mövqe sayını, o cümlədən vakant (boş olan) və tutulan vəzifələri müəyyən etməyə imkan verir.


İşçi heyətinin kartotekasının aparılması -modulda hər bir əməkdaş üçün kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsini aparmaqdan ötrü tam lazımı informasiyanın saxlanılması, bundan başqa müəssisə rəhbərliyinin tələblərinə müvafiq olaraq, istənilən əlavə informasiyanın, məlumatın verilməsi imkanı nəzərdə tutulmuşdur. Hər növ uçot informasiyalar, məlumatlar real tarixi əhəmiyyətinə müvafiq olaraq saxlanılır, daha doğrusu, əməkdaş üçün müəssisədə onun işlədiyi müddətdə əmək haqqı, hesablama, ödəniş, bir vəzifədən başqa vəzifəyə keçmə, vəzifədə yüksəlmə və s. bütün tarixçəsi saxlanılır.


Əmək haqqı, məzuniyyət pulu, xəstəlik pulu, digər hesablamaların hesablanması, hesablanan əmək haqqından tutulmaların ve vergilərin hesablanması - Mars əməyin ödənişinin vaxtamuzd forması, əməyin ödənişinin vaxtamuzd-mükafatlandırılması forması, əməyin ödənişinin işəmuzd forması, əməyin ödənişinin işəmuzd-mükafatlandırılması forması, əməyin ödənişinin akkord forması və əməyin ödənişinin digər müxtəlif modifikasiyaları üzrə işləyən işçilər üçün əməyin ödənişi üzrə uçotun aparılmasına imkan verir. Vergilər və tutulmaların hesablaşma metodu da həmçinin sazlanır. Bundan ötrü vergiyə cəlb olunma bazası kimi sərbəst kombinasiyalarda uçot informasiyalarının (məlumatlarının) istənilən lazımı növləri çıxış edə bilər.Modulun hesabatları 

Modul aşağıdakı hesabatların alınmasına imkan verir: 


• Hesablamaların icmal cədvəli, 

• Haqq-hesab cədvəli, ödəniş cədvəli 

• Şəxsi hesab, şəxsi vərəqə 

• Hesablama, tutulmalar və ödənişlərin siyahısı (açıqlanması) 

• Ştat cədvəli 

• Tabel vərəqəsi 

• Yaradılmış kodların çap olunması və başqaları.M

"Mars" - Əmək haqqı uçotu -  şəxsiyyətin hüquqlarının təşəkkül tapması simvolu, müharibə tanrısı - işçi heyəti ilə əmək haqqı ödənişi və sosial ödəmələr üzrə hesablaşmalar aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.